Ty-le-chien-thang-toi-thieu-trong-giao-dich-binary-options

Tỷ lệ chiến thắng đơn giản là % số giao dịch bạn thắng trên tổng số giao dịch. Ví dụ, bạn thực hiện tất cả 10 giao dịch và bạn thắng trong 8 giao dịch tức là tỷ lệ chiến thắng của bạn là 80%.

 

Ty-le-chien-thang-toi-thieu-trong-giao-dich-binary-options

 

Thông thường nếu khi chúng ta đầu tư 100$ và chiến thắng được 100$ thì chúng ta phải thắng trên 50% số giao dịch là chúng ta có lợi nhuận. Nhưng gần như không nhà môi giới nào đồng ý với tỷ lệ như vậy thường sẽ chỉ được từ 70 đến 95%. Khi đó nhà đầu tư BO sẽ cần có tỉ lệ chiến thắng trên 50% mới có thể có lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận đạt được của nhà đầu tư càng cao thì tỷ lệ chiến thắng tối thiểu càng thấp.

Công thức tính tỷ lệ thắng tối thiểu:

100/(100+a)

( Với a là % tỉ lệ lợi nhuận mà nhà môi giới chấp nhận).

Từ công thức trên, chúng ta có tỷ lệ chiến thắng tối thiểu đối với một số tỷ lệ lợi nhuận đạt được phổ biến của các nhà môi giới:

Tỷ lệ lợi nhuận/tỷ lệ bảo hiểm Tỷ lệ chiến thắng tối thiểu
70 % 58.83%
75 % 57.15%
80 % 55.56%
85 % 54.06%
90 % 52.64%
95% 51.29%

 

Như vậy, mục tiêu đầu tiên khi tham gia đầu tư quyền chọn nhị phân là bạn cần vượt qua được tỉ lệ chiến thắng tối thiểu. Lời khuyên cho những nhà đầu tư mới là nên lựa chọn số tiền đầu tư ban đầu thấp cho đến khi nào tỷ lệ chiến thắng của nhà đầu tư đã cao hơn tỷ lệ chiến thắng tối thiểu thì sẽ nâng mức đầu tư lên.

Ngoài ra, nhiều nhà môi giới còn cho phép nhà đầu tư được chọn tỷ lệ bảo hiểm cho khoản tiền đầu tư. Ví dụ một cặp tỷ lệ lợi nhuận/tỷ lệ bảo hiểm là 50/20 % thì khi đầu tư 100$, nhà đầu tư thắng sẽ được 50$, khi thua sẽ được 20$ và mất 80$.

Khi đó, công thức tính tỷ lệ thắng tối thiểu sẽ thay đổi:

(100-2b)/(100-2b+a)

(Với a là tỷ lệ lợi nhuận và b là tỷ lệ bảo hiểm).

Một số tỷ lệ thắng tối thiểu cho các khoản đầu tư có bảo hiểm:

Tỷ lệ lợi nhuận/tỷ lệ bảo hiểm Tỷ lệ chiến thắng tối thiểu
80/0 % 55.56 %
61/8 % 57.94 %
57/11 % 57.78 %
50/20 % 54.55 %
40/35 % 42.86 %

 

Chúng ta nên sử dụng hình thức bảo hiểm khi muốn mạo hiểm đầu tư một khoản lớn hơn so với mức thông thường hoặc khi so với tổng số tiền có trong tài khoản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *