Biểu đồ nến là công cụ hữu hiệu trong giao dịch. Nếu bạn có thể đọc được biểu đồ nến. Khi đó bạn có thể dễ dàng dự đoán được xu hướng của giá. Bạn có thể thêm vào một vài chỉ báo vào biểu đồ để xác nhận tính chính xác của thông tin. Mà bạn có được từ biểu đồ nến. Giống như chúng ta làm trong chiến thuật này. Và kết quả là bạn sẽ nhận thấy số giao dịch có lời của mình sẽ tăng lên!Đ

Thiết lập mẫu

  • Khung thời gian khuyến nghị là từ 15 giây đến 1 phút;
  • Đường trung bình động (MA) với khoảng thời gian là 5 và dạng hàm mũ;
  • RSI với khoảng thời gian là 8 và các ngưỡng 70 và 30.

Điều kiện để thực hiện giao dịch TĂNG:

  • Giá nằm dưới đường MA — xu hướng giảm;
  • RSI chạm ngưỡng 30 hoặc cắt ngưỡng này từ dưới đi lên;
  • Một cây nến xanh xuất hiện sau một cây nến đỏ. Cùng lúc đó, giá mở cửa của cây nến xanh thấp hơn điểm thấp nhất của cây nến đỏ. (Điểm cuối của phần thấp hơn của cây nến đỏ) hoặc bằng nhau. Và giá đóng cửa của cây nến xanh không tạo thành chiều dài bằng thân của cây nến đỏ trước đó.

Biểu đồ nến được miêu tả ở trên được gọi là “Bầu trời không mây”. Và đây là tín hiệu của sự đảo chiều đi lên. Dưới đây là những biểu hiển của sự đảo chiều này:

"Đám mây": giúp khẳng định tín hiệu đảo chiều
“Đám mây”: giúp khẳng định tín hiệu đảo chiều

Điều kiện để thực hiện giao dịch GIẢM:

  • Giá nằm trên đường MA — xu hướng tăng;
  • RSI chạm ngưỡng 70 hoặc cắt ngưỡng này từ trên xuống dưới;
  • Một cây nến đỏ xuất hiện sau một cây nến xanh. Cùng lúc đó, giá mở cửa của cây nến đỏ cao hơn điểm cao nhất của cây nến xanh. (Điểm cuối của phần cao hơn của cây nến xanh) hoặc bằng nhau. Và giá đóng cửa của cây nến giảm không tạo thành chiều dài bằng thân của cây nến tăng trước đó. Thường là ở ngưỡng giữa hoặc thấp hơn một chút.

Biểu đồ nến được miêu tả ở trên được gọi là “Màn mây đen”. Và đây là tín hiệu của sự đảo chiều đi xuống. Dưới đây là những biểu hiển của sự đảo chiều này:

"Đám mây": giúp khẳng định tín hiệu đảo chiều
“Đám mây”: giúp khẳng định tín hiệu đảo chiều

Giao dịch được mở trong khoảng thời gian 3-7 phút tùy thuộc vào khung thời gian đã chọn.

Chiến thuật này phù hợp cho tất cả các loại tài sản. Và bất cứ thời gian giao dịch nào trong ngày. Nhưng trước khi giao dịch cần đảm bảo rằng. Không có tin tức kinh tế vĩ mô nào dự kiến được công bố tại thời điểm đó.

Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ ~ Hành động như không còn gì để mất!
Và thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *